Misi & Visi

MISI

 1. MENYATUKAN UMAT ISLAM DIBAWAH SATU SEMANGAT UKHUWAH KHUSUSNYA DIKALANGAN PENGAMAL PERUBATAN NABI DAN PERUBATAN KOMPLEMENTARI YANG LAIN.
 2. MENGETENGAHKAN TRADISI SERTA AMALAN PERUBATAN  YANG BERSUMBERKAN UNSUR ALAMIAH DAN ILAHIAH

VISI

 1. MEMUPUK PERKEMBANGAN DAN KEMAJUAN ILMU PERUBATAN NABI AGAR PERAWATAN NABI MENJADI SATU BIDANG KERJAYA PROFESIONAL
 2. MEMERTABATKAN PERUBATAN NABI KHUSUSNYA ‘BEKAM’ SUPAYA BOLEH DITERIMA MASYARAKAT SEBAGAI PERUBATAN ISLAM DAN MENYELARASKAN GERAKERJA AMALAN INI SUPAYA SELARAS DENGAN PIAWAIAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
 3. BEKERJASAMA DENGAN MANA-MANA PERTUBUHAN YANG MEMPUNYAI KESERASIAN DAN KEINGINAN UNTUK MEREALISASIKAN OBJEKTIF  PERSATUAN

STRATEGIK OBJEKTIF:-

 1. MEMBINA, MENYUSUN, MENYEDIA DAN MENERBITKAN SEGALA BAHAN ILMIAH SERTA GARISPANDUAN BERKAITAN DENGAN AMALAN PERUBATRAN NABI SATELAH MENDAPAT KELULUSAN MAJLIS TERTINGGI
 2. MENGENDALIKAN SIRI-SIRI KULIAH DAN PERLATIHAN UNTUK AHLI-AHLI PERTUBUHAN DAN MASYARAKAT AGAR WUJUD PENGUASAAN  KEMAHIRAN, KEFAHAMAN DAN KEYAKINAN YANG MANTAP TERHADAP PERUBATAN NABI DAN ALTERNATIF.
 3. MENYOKONG, MEMBANTU, MENGAJAR, MEMBIMBING, MENGAWAL DAN MEGIKTIRAF AHLI-AHLI PERTUBUHAN DI DALAM BIDANG PERUBATAN NABI KHASNYA “HIJAMAH” SESUAI DENGAN KELAYAKAN DAN KEUPAYAAN MEREKA.
 4. MENINGKATKAN TAHAP KESIHATAN MASYARAKAT MELALUI KHIDMAT MASYARAKAT YANG MEMATUHI PRINSIP SYARIAT ISLAM, BERETIKA DAN PROFESIONAL.
 5. MENGADAKAN KUTIPAN WANG YANG DIBENARKAN SYARIAT ISLAM DAN UNDANG-UNDANG UNTUK MEMBIAYAI KEGIATAN PERTUBUHAN.
 6. MEMBELI, MEMILIKI, MELUPUS, MENERIMA SUMBANGAN, WAKAF ATAU HIBAH, HARTANAH, DAN HARTA BOLEH ALIH UNTUK KEGUNAAN AHLI DAN MASYARAKAT.